NM Tech A

NM Invest & Funds עוסקת בניהול קרנות גידור והינה השותף הכללי בקרן הגידור NM Tech A. קרן זו הינה בעלת מודל ייחודי, הפתוחה בפני משקיעים כשירים בלבד.

NM Invest & Funds עוסקת בניהול קרנות גידור והינה השותף הכללי בקרן הגידור NM Tech A. קרן זו הינה בעלת מודל ייחודי, הפתוחה בפני משקיעים כשירים בלבד.

NM Tech A

NM Invest & Funds עוסקת בניהול קרנות גידור והינה השותף הכללי בקרן הגידור NM Tech A. קרן זו הינה בעלת מודל ייחודי, הפתוחה בפני משקיעים כשירים בלבד.

קרן גידור

NM Tech A

קרן הגידור משקיעה בנכסים סחירים בבורסות בארץ בחו"ל לפי אסטרטגיה ייחודית, המלווה באנליזה טכנית של השוק ומכשירי ההשקעה השונים. אסטרטגיה זו שמה דגש למצבי השוק המשתנים, תוך שאיפה להרוויח הן בשווקים עולים והן בשווקים יורדים. הקרן מאפשרת ללקוח ניהול של סכומי כסף גדולים במטרה להשיא תשואה גבוהה מתשואת המדדים. ניהול הקרן מתאים לאנשים בעלי סכום כסף פנוי של 1 מליון ש"ח ומעלה.

יש לכם שאלה? דברו איתנו
ייחודיות הקרן

Hedge Fund NM Tech A

אסטרטגיה

רכישת נכסים לפרק זמן קצר-בינוני, תוך ניצול התנודתיות הגבוהה

בחירת נכסים

בעיקר מניות

צורת ניתוח

שיטת הניתוח הטכני

שירותים נוספים

ייעוץ השקעות

היעוץ כולל בחינת התשואות שהתיק השיג ביחס לשינויים בשוק, ועדכון התיק בהתאם לצורך. הייעוץ מתאים ללקוחות שקיבלו את יעוץ ההשקעות החד- פעמי ומעוניינים בליווי נוסף לאורך זמן.
למידע נוסף

ניהול תיקים

NM Invest & Funds עוסקת במתן פיתרונות לאלו המעוניינים לנהל את כספם באופן אישי. זאת, באמצעות ניהול תיק השקעות הלקוח באופן פרטני.
למידע נוסף

הרצאות

NM Invest & Funds מציעה הרצאות יחודיות במגוון נושאים: קהל יעד: קהל מקצועי, יועצים ומנהלי תיקים וקבוצות של משקיעים פרטיים מטרת ההרצאה: המשתתהמובילים בעולם
למידע נוסף